Sophokles: Kong Oidipus
<< Indeks
*
*
*
>>
>>|||
.

Sophokles's Tragoedier
oversatte
efter den græske Original
af
Peder Grip Fibiger
Overlærer ved den lærde Skole i Nykjøbing paa Falster
Kong Oidipus, Oidipus i Kolonos,Elektra
Antigone, Trachinierinderne, Aias, Philoktetes, Brudstykker 
Kjøbenhavn 1821
støttet af
Selskabet til de de skjønne Videnskabers Forfremmelse
Forberedt til internettet 2004-
ved hjælp af 
Netscape Composer 4.x  & Edit Pad
.
.
<< Indeks
*
*
*
>>
>>|||