sophokles.dk
Tilbage
.
Kort Udsigt over det tragiske Theaters Historie og Indretning i Athen.
.
Omtrent fem Aarhundreder vare henrundne, efter at den episke Poesi blandt Grækerne havde i de Homeriske Digte (900 eller1000 Aar før Kristi Fødsel) opsvinget sig til hin Fuldkommenhedshøjde, hvortil ingen senere Epiker i Hellas og Italien, og neppe nogen nyere Nations Epopoe er steget - den lyriske Digtekonst havde allerede udfoldet sine skjønneste Blomster i en Sapphos og Alkæos's smeltende og begeistrende Sange,
.
Sophokles's Tragoedier 
oversatte 
efter den græske Original 
af 
Peder Grip Fibiger 
Overlærer ved den lærde Skole i Nykjøbing paa Falster
.
Tilbage